Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч