Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Ловеч и за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите дружества