Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2023 г. в Община Ловеч