Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Стратегия за управление на общинската собственост в община Ловеч за периода 2024 - 2027 г.