Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Програма за развитие 2016 - 2020

Програма за развитие на предучилищното и училищното образование за периода 2016 - 2020 г.