Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Процедура за енергийно обновяване на МЖС по ПВУ

 
1. Стартира кандидатстването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
2. Насоки за кандидатстване по процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II
3. Етап 1 - създаване на сдружение на собствениците
4. Етап 2 - заявление за интерес и финансова помощ 

 

Регистър на заявленията за подпомагане на сдружения на собственици
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч