Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОТНОСНО ГОДИШНАТА ИНФЛАЦИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2021 Г. СПРЯМО ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОТНОСНО ГОДИШНАТА ИНФЛАЦИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2021 Г. СПРЯМО ДЕКЕМВРИ 2020 Г.     Община Ловеч уведомява наемателите на общински нежилищни имоти,…

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Започна приемът на заявления за участие в разпределението на свободни мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

ЗАПОВЕД № РД – 04-168 /25.10.2021 г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ЛОВЕЧ

Относно: Определям Комисия за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади за 2022 г. за землищата на Община Ловеч.

ОБЯВЛЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

        ОБЯВЛЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ ЗА НАЕМ/ОБЕЗЩЕТЕНИЕ…

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОТНОСНО ГОДИШНАТА ИНФЛАЦИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2019 Г. СПРЯМО ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

Община Ловеч уведомява наемателите на общински нежилищни имоти, че според официално представената информация от Националния статистически институт (НСИ), годишната инфлация за декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. е 3,8%.…