Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

        ОБЯВЛЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ ЗА НАЕМ/ОБЕЗЩЕТЕНИЕ…

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОТНОСНО ГОДИШНАТА ИНФЛАЦИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2019 Г. СПРЯМО ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

Община Ловеч уведомява наемателите на общински нежилищни имоти, че според официално представената информация от Националния статистически институт (НСИ), годишната инфлация за декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. е 3,8%.…