Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщения

ЗАПОВЕД № РД-04-147 / 26.07.2022 г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ЛОВЕЧ

Относно: Определям Комисия за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022/2023 г. за землищата на Община Ловеч и да изготви доклад до…

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОТНОСНО ГОДИШНАТА ИНФЛАЦИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2021 Г. СПРЯМО ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОТНОСНО ГОДИШНАТА ИНФЛАЦИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2021 Г. СПРЯМО ДЕКЕМВРИ 2020 Г.     Община Ловеч уведомява наемателите на общински нежилищни имоти,…

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Започна приемът на заявления за участие в разпределението на свободни мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

ЗАПОВЕД № РД – 04-168 /25.10.2021 г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ЛОВЕЧ

Относно: Определям Комисия за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади за 2022 г. за землищата на Община Ловеч.