Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Кметът на Ловеч благодари на екипа за работата по модела за качество "Обща рамка за оценка - CAF"

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова благодари лично на целия екип, който е работил по успешното прилагане на европейския модел за качество „Обща рамка за оценка – CAF“. Корнелия Маринова  връчи на групата и самия сертификат, който получи от Националния CAF ресурсен център към Института по публична администрация на конференция в столицата на 25 ноември 2022 г.

„Благодаря още веднъж на всеки един от вас за добре свършената работа. Тя е особено ценна за нас, защото  се базира на самооценка“, подчерта кметът.

Община Ловеч за първи път въвежда модела CAF. Включиха се 12 служители на ръководни длъжности и такива на експертно ниво от различни структурни звена. Те извършиха цялостен анализ на управлението и работата на администрацията, изготвиха доклада за самооценка, план за подобрение и неговата реализация. Въвеждането на модела CAF  подпомага администрацията в използването на нови, иновативни техники за управление на качеството с цел подобряване на нейната дейност. Това означава:

- Утвърждаване на добрите практики за създаване на ползотворни партньорства с организации от публичния сектор, структури на гражданското общество и побратимените градове, свързани с обмен на информация и участие в съвместни проекти.

- Прилагането на ефективни подходи за осигуряване на вътрешната и външна комуникация и надеждна обратна връзка с гражданите, /потребителите и заинтересованите страни.

- Утвърждаване на процеса на дигитализация и иновации чрез доразвиване на Автоматизираната информационна система и повишаване на дигитална компетентност на служителите