Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Социални и икономически мерки

Решение на Общински съвет - № 68

Освобождаване от заплащането на дължими наеми, обезщетения и такси на наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти за срока на въведените ограничителни мерки по Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването…

МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Относно:Във връзка с констатирани случаи на заболели от коронавирус в България и с цел предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19, Община Ловеч въвежда следните мерки и ограничения и прави следните…