Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „ВЪРБОВКА“

Целева група: Лица в пенсионна възраст, незагубили възможността си да се придвижват самостоятелно, както и да се самообслужват, които имат необходимост от подкрепа в ежедневието

Капацитет: 30 места

Дейности: Организиране на свободното време по избор според интересите им, съдействие за лични контакти с близките, психологическо и социално консултиране, трудотерапия, подкрепа в ежедневните дейности, стимулиране на умения за самостоятелно справяне.

Потребителите на специализираната институция заплащат такса в размер на 70 % от доходите си, съгласно тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Адрес: гр. Ловеч

Южна индустриална зона

тел.: 068 / 603-709

e-mail: varbovka.lovech@abv.bg

Директор: Галя Петрова