Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Сдружение клуб по ориентиране

Сдружение клуб по ориентиране - Ловеч е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, лицензирано през 2003 г. Предмет на дейност на сдружението е популяризиране на спорта ориентиране; възпитание и изграждане на навици и умения на подрастващото поколение в любов и опазване на природата, формиране на екологична култура и активна гражданска позиция. Председател на сдружението е Михаил Масарлов.

 

ЗА КОНТАКТ: 
Адрес: 5500 Ловеч, пл. "Тодор Кирков", Младежки дом
Етаж 2, Стая 18
GSM: 0878 63 95 28, E-mail: skolovech@gmail.com
URL: http://www.sko-lovech.atspace.com