Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Сдружение шахматен клуб - Ловеч

СдÑÑжение ÑаÑмаÑен клÑб - ÐовеÑ

Сдружение с нестопанска цел, развиващо шахмата на територията на община Ловеч. Клубът е отворен за посетители всеки работен ден от 17:00 до 20:00 часа. Водят се безплатни занимания с деца. Отборите на клуба участват в състезания от републиканския календар. Организират се турнири съвместно с община Ловеч.

 

ЗА КОНТАКТИ:
Адрес:5500 Ловеч, бул. "България" 10, ет. 2

Председател - Ваньо Стойнов - 0898 700370;

Зам. председател - Венцислав Нинов - 0898 451140
E-mail: venci_ninov@abv.bg

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч