Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СКТМ "Интер клуб 09" - Ловеч

СÐТР"ÐнÑÐµÑ ÐºÐ»Ñб 09" - ÐовеÑ

Клубът по тенис на маса в Ловеч съществува още от началото на 90-те години непосредствено след настъпилите демократични промени. В настоящия си вид и състав е пререгистриран от 2018 година. Председател на сдружението в обществена полза е Милен Цанков.

Представителният мъжки отбор  е многократен участник в А и Б републиканските групи на държавния шампионат. Към момента клубът се радва на повече от 40 постоянни члена, а залата посещават стотици състезатели и любители, деца и юноши.

От 2018 г. до момента година заедно с помощта на Община Ловеч СКТМ Ловеч учреди два традиционни национални отворени турнира - съответно по повод Празника на града и по случай Деня на Съединението, които се радват на сериозен интерес от тенис обществеността на България и спомагат за популяризирането на Ловеч

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч