Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Протокол № 2 за допълнително разпределение на общински пасища и ливади за индивидуално ползване в землищата на с. Абланица и с. Лешница, Община Ловеч

Протокол № 2 за допълнително разпределение на общински пасища и ливади за индивидуално ползване в землищата на с. Абланица и с. Лешница, Община Ловеч.

Файлове:

Протокол 2.pdf Протокол 2.pdf