Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Протокол № 2 за допълнително разпределение на общински пасища и ливади за индивидуално ползване в землищата на с. Абланица и с. Лешница, Община Ловеч

Протокол № 2 за допълнително разпределение на общински пасища и ливади за индивидуално ползване в землищата на с. Абланица и с. Лешница, Община Ловеч.

Файлове:

Протокол 2.pdf Протокол 2.pdf