Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Списък на свободни пасища от ОПФ и чл. 19 от ЗСПЗЗ за индивидуално ползване

Списък на свободни пасища от ОПФ и чл. 19 от ЗСПЗЗ за индивидуално ползване.