Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЗАПОВЕД РД - 12-224 /14.10.2015 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване ползване на земеделските земи - обработваема земя, в землището на с. Горан, ЕКАТТЕ 16002, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

Файлове:

Zap_Goran_OZZ.pdf Zap_Goran_OZZ.pdf