Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ЗАПОВЕД РД – 12-66 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Стефаново, ЕКАТТЕ 69225, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

Файлове:

Zap_Stefanovo_PML.pdf Zap_Stefanovo_PML.pdf