Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Транспорт


 

Справка за изпълнение на автобусните линии от превозвачи с автобуси и цени на билетите - съгласно сключените договори с Община Ловеч - към 18.05.2017 г.

С  П  Р  А  В  К  А Изпълнение на автобусните линии от превозвачи с автобуси и  цени на билетите - съгласно сключените договори с Община Ловеч – към 18.05.2017 година   № Превозвач Автобусна линия              …

Справка за сключените договори през 2016 г. с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от общинска транспортна схема

Справка за сключените договори с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от общинската транспортна схема ОБЩИНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ловеч   Номер по ред Наименование на автобусната линия…

Справка за сключените договори през 2016 г. с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от областна транспортна схема

Справка за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от областната транспортна схема – от 18.05.2017 г.   ОБЩИНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ловеч   Номер по ред Наименование на автобусната линия № на…

Справка за сключените договори с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската транспортна схема

Справка за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от републиканската транспортна схема считано от 18.05.2017 г.   ОБЩИНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ловеч     Номер по ред Наименование на автобусната…