Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Решение № 4 от 01.03.2023 г. на Областен Управител на област Ловеч за прилагане на "спешна мярка" по междуселищна автобусна линия Ловеч - Лесидрен - Тетевен

Решение № 4 от 01.03.2023 г. на Областен Управител на област Ловеч за прилагане на "спешна мярка" по междуселищна автобусна линия Ловеч - Лесидрен - Тетевен от квотата на Община Ловеч по областната транспортна схема.