Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Решение № 5 от 01.03.2023 г. на Областен Управител на област Ловеч за прилагане на "спешна мярка" по междуселищна автобусна линия Ловеч - Брестово и междуселищна автобусна линия Ловеч - Радювене

Решение № 5 от 01.03.2023 г. на Областен Управител на област Ловеч за прилагане на "спешна мярка" по междуселищна автобусна линия Ловеч - Брестово и междуселищна автобусна линия Ловеч - Радювене от Общинската транспортна схема на Община Ловеч.