Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Справка за сключените договори през 2016 г. с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от областна транспортна схема

Справка за фактическото състояние по възлагане на превозите

по автобусни линии от областната транспортна схема – от 18.05.2017 г.

 

ОБЩИНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ловеч

 

Номер по ред

Наименование на автобусната линия

№ на маршрутно разписание

Дата на маршрутно разписание

ЕИК на превозвача

Начин на възлагане

Договор №/дата

Срок на действие на договора

от дата

до дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Ловеч-Летница

3101

04.10.2005 г.

110542331

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-497 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

2.

Ловеч-Летница

3102

23.01.2003 г.

110542331

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-497 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

3.

Ловеч-Летница

3103

28.07.2004 г.

110542331

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-497 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

4.

Ловеч-Луковит

3104

23.01.2003 г.

202624648

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-498 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

5.

Ловеч-Бежаново-Луковит

3201

23.03.2005 г.

110542331

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-497 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

6.

Ловеч-Тетевен

3102

08.06.2004 г.

110001265

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-911 от 21.11.2016 г.

21.11.2016

21.11.2021

7.

Ловеч-Лесидрен -Тетевен

3201

18.11.2008 г.

110001265

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-911 от 21.01.2016 г.

21.11.2016

21.11.2021

8.

Ловеч-Лесидрен -Тетевен

3202

18.11.2008 г.

110001265

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-911 от 21.01.2016 г.

21.11.2016

21.11.2021

9.

Ловеч-Троян

3101

23.01.2003 г.

202624648

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-498 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

10.

Ловеч-Троян

3102

23.01.2003 г.

202624648

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-498 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

11.

Ловеч-Троян

3103

23.01.2003 г.

202624648

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-498 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

12.

Ловеч-Троян

3104

23.01.2003 г.

202624648

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-498 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

13.

Ловеч-Троян

3105

23.01.2003 г.

202624648

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-498 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

14.

Ловеч-Троян

3106

23.01.2003 г.

202624648

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-498 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022