Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Справка за сключените договори през 2016 г. с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от общинска транспортна схема

Справка за сключените договори с превозвачи за обслужване на

маршрутни разписания по автобусни линии от общинската транспортна схема

ОБЩИНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ловеч

 

Номер по ред

Наименование на автобусната линия

№ на маршрутно разписание

Дата на маршрутно разписание

ЕИК на превозвача

Начин на възлагане

Договор №/дата

Срок на действие на договора

от дата

до дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ЖК „Младост“ - ЖПС

1

29.04.2010 г.

110012596

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-694 от 20.07.2016 г.

21.07.2016

21.07.2021

2.

Кв. Продимчец“ – кв. „Дръстене“

2

29.04.2010 г.

110012596

чл.16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-694 от 20.07.2016 г.

21.07.2016

21.07.2021

3.

ЖК „Младост“ – Индустриален к-л

3

29.04.2010 г.

110012596

чл.16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-694 от 20.07.2016 г.

21.07.2016

21.07.2021

4.

ЖК „Гозница“ - ЖПС

4

29.04.2010 г.

110542331

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-702 от 22.07.2016 г.

23.07.2016

23.07.2021

5.

ЖК „Младост“ – ЖК „Червен бряг“

5

29.04.2010 г.

110012596

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-694 от 20.07.2016 г.

21.07.2016

21.07.2021

6.

Ловеч-Лисец

105

29.04.2010 г.

110542331

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-703 от 22.07.2016 г.

23.07.2016

23.07.2021

7.

Ловеч-Баховица

106

29.04.2010 г.

110542331

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-703 от 22.07.2016 г.

23.07.2016

23.07.2021

8.

Ловеч-Слатина

108

29.04.2010 г.

110001265

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-676 от 18.07.2016 г.

19.07.2016

19.07.2021

9.

Ловеч-Дренов

109

29.04.2010 г.

110542331

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-703 от 22.07.2016 г.

23.07.2016

23.07.2021

10.

Ловеч-Горан

128

29.04.2010 г.

110542331

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-703 от 22.07.2016 г.

23.07.2016

23.07.2021

11.

Ловеч-Смочан

111

29.04.2010 г.

110542331

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-703 от 22.07.2016 г.

23.07.2016

23.07.2021

12.

Ловеч-Брестова

112

29.04.2010 г.

202624648

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-705 от 22.07.2016 г.

23.07.2016

22.07.2021

13.

Ловеч-Хлевене

114

29.04.2010 г.

202624648

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-705 от 22.07.2016 г.

23.07.2016

23.07.2021

14.

Ловеч-Радювене

116

29.04.2010 г.

202624648

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-705 от 22.07.2016 г.

23.07.2016

23.07.2021

15.

Ловеч-Българене

118

26.03.2015 г.

110542331

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-703 от 22.07.2016 г.

23.07.2016

23.07.2021

16.

Ловеч-Гостиня

119

29.04.2010 г.

202624648

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-705 от 22.07.2016 г.

23.07.2016

23.07.2021

17.

Ловеч-Славяни

107

29.04.2010 г.

110001265

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-676 от 18.07.2016 г.

19.07.2016

19.07.2021

18.

Ловеч-Дойренци

120

29.04.2010 г.

110542331

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-703 от 22.07.2016 г.

23.07.2016

23.07.2021

19.

Ловеч-Тепава-Деветаки

117

29.04.2010 г.

110001265

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-676 от 18.07.2016 г.

19.07.2016

19.07.2021

20.

Ловеч-Малиново-Стефаново

121

26.03.2015 г.

110001265

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-676 от 18.07.2016 г.

19.07.2016

19.03.2021

21.

Ловеч-Скобелево

110

24.09.2015 г.

11002596

чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-694 от 20.07.2016 г.

21.07.2016

21.07.2021