Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Справка за сключените договори с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската транспортна схема

Справка за фактическото състояние по възлагане на превозите

по автобусни линии от републиканската транспортна схема считано от 18.05.2017 г.

 

ОБЩИНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ловеч

 

 

Номер по ред

Наименование на автобусната линия

№ на маршрутно разписание

Дата на маршрутно разписание

ЕИК на превозвача

Начин на възлагане

Договор №/дата

Срок на действие на договора

от дата

до дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

София-Ловеч

11101

02.03.2006 г.

110001265

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-496 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

2.

София-Ловеч

11301

02.03.2006 г.

110001265

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-496 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

3.

София-Ловеч

11401

01.11.2004 г.

110001265

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-496 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

4.

София-Ловеч

11501

01.11.2004 г.

110001265

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-496 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

5.

Плевен-Ловеч

11101

04.04.2007 г.

110542331

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-765 от 21.09.2020 г.

21.09.2020

21.09.2025

6.

Плевен-Ловеч

11102

04.04.2007 г.

110542331

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-765 от 21.09.2020 г.

21.09.2020

21.09.2025

7.

Плевен-Ловеч

11103

04.04.2007 г.

110542331

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-765 от 21.09.2020 г.

21.09.2020

21.09.2025

8.

Плевен-Ловеч

11104

04.04.2007 г.

110542331

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-765 от 21.09.2020 г.

21.09.2020

21.09.2025

9.

Плевен-Ловеч

11105

04.04.2007 г.

110542331

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-765 от 21.09.2020 г.

21.09.2020

21.09.2025

10.

Плевен-Ловеч

11106

04.04.2007 г.

110542331

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-765 от 21.09.2020 г.

21.09.2020

21.09.2025

11.

Ловеч-Вълчи Трън

11101

04.04.2007 г.

110542331

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-909 от 18.11.2016 г.

19.11.2016

19.11.2021

12.

Ловеч-Вълчи Трън

11102

04.04.2007 г.

110542331

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-909 от 18.11.2016 г.

19.11.2016

19.11.2021