Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Справка за сключените договори през 2016 г. с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската транспортна схема

Справка за фактическото състояние по възлагане на превозите

по автобусни линии от републиканската транспортна схема считано от 18.05.2017 г.

 

ОБЩИНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ловеч

 

 

Номер по ред

Наименование на автобусната линия

№ на маршрутно разписание

Дата на маршрутно разписание

ЕИК на превозвача

Начин на възлагане

Договор №/дата

Срок на действие на договора

от дата

до дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

София-Ловеч

11101

02.03.2006 г.

110001265

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-496 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

2.

София-Ловеч

11301

02.03.2006 г.

110001265

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-496 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

3.

София-Ловеч

11401

01.11.2004 г.

110001265

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-496 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

4.

София-Ловеч

11501

01.11.2004 г.

110001265

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-496 от 18.05.2017 г.

18.05.2017

18.05.2022

5.

Плевен-Ловеч

11101

04.04.2007 г.

110542331

Конкурс-Гл. втора, р. ІІ от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-492 от 18.12.2013 г.

19.12.2013

19.12.2018

6.

Плевен-Ловеч

11102

04.04.2007 г.

110542331

Конкурс-Гл. втора, р. ІІ от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-492 от 18.12.2013 г.

19.12.2013

19.12.2018

7.

Плевен-Ловеч

11103

04.04.2007 г.

110542331

Конкурс-Гл. втора,р. ІІ  от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-492 от 18.12.2013 г.

19.12.2013

19.12.2018

8.

Плевен-Ловеч

11104

04.04.2007 г.

110542331

Конкурс-Гл. втора, р. ІІ от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-492 от 18.12.2013 г.

19.12.2013

19.12.2018

9.

Плевен-Ловеч

11105

04.04.2007 г.

110542331

Конкурс-Гл. втора, р. ІІ от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-492 от 18.12.2013 г.

19.12.2013

19.12.2018

10.

Плевен-Ловеч

11106

04.04.2007 г.

110542331

Конкурс-Гл. втора, р. ІІ от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.

ДВ-492 от 18.12.2013 г.

19.12.2013

19.12.2018

11.

Ловеч-Вълчи Трън

11101

04.04.2007 г.

110542331

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-909 от 18.11.2016 г.

19.11.2016

19.11.2021

12.

Ловеч-Вълчи Трън

11102

04.04.2007 г.

110542331

Процедура по ЗОП - по реда на чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 

ДВ-909 от 18.11.2016 г.

19.11.2016

19.11.2021