Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Туристически Информационен Център

Туристически Информационен ЦентърАдрес: Покрит мост, гр. Ловеч

Тел.: 068 601 362

Ел. поща: tic@lovech.bg

Фейсбук страница: Туристически информационен център Ловеч

Лятно работно време (април - октомври):

от вторник до четвъртък - от 9:00 ч. до 18:00 ч. с почивка от 13:00 ч. до 14:00 ч.и от петък до неделя - от 10:00 ч. до 19:00 ч. с почивка от 14:00 ч. до 15:00 ч.

Почивен ден: понеделник

 

 

Зимно работно време (ноември - март):

от вторник до четвъртък - от 8:00 ч. до 17:00 ч. с почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.и от петък до неделя - от 09:00 ч. до 17:30 ч. с почивка от 13:00 ч. до 13:30 ч.

Почивен ден: понеделник

 

Правилник за устройството и дейността на Туристически информационен център - Ловеч в Община Ловеч. /приет с Решение № 277/24.11.2016 г., в сила от 01.12.2016 г.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч