Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Туристически Информационен Център

Адрес: Покрит мост, гр. Ловеч

Тел.: 068 601 362

Ел. поща: tic@lovech.bg

Фейсбук страница: Туристически информационен център Ловеч

Работно време: Всеки ден

От понеделник до четвъртък

от 8.00 ч. до 17.00 ч.

С почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.

Петък, събота и неделя

От 9.00 ч. до 18.00 ч.

С почивка от 13.00 ч. до 14.00 ч.

 

Правилник за устройството и дейността на Туристически информационен център - Ловеч в Община Ловеч. /приет с Решение № 277/24.11.2016 г., в сила от 01.12.2016 г.