Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Туристически Информационен Център

Туристически Информационен ЦентърАдрес: Покрит мост, гр. Ловеч

Тел.: 068 601 362

Ел. поща: tic@lovech.bg

Фейсбук страница: Туристически информационен център Ловеч

Лятно работно време:

от понеделник до четвъртък - от 9.00 ч. до 18.00 ч. с почивка от 13.00 ч. до 14.00 ч.и от петък до неделя - от 10.00 ч. до 19.00 ч. с почивка от 14.00 ч. до 15.00 ч.

 

Зимно работно време:

от понеделник до четвъртък - от 8.00 ч. до 17.00 ч. с почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.и от петък до неделя - от 09.00 ч. до 18.00 ч. с почивка от 13.00 ч. до 14.00 ч.

 

Правилник за устройството и дейността на Туристически информационен център - Ловеч в Община Ловеч. /приет с Решение № 277/24.11.2016 г., в сила от 01.12.2016 г.

 

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi