Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Основно училище „Васил Левски”

Основно училище „Васил Левски”

Адрес: 5582 с. Малиново, общ. Ловеч; ул. "В. Коларов" № 2

Директор: Марияна Бешева

Телефон за контакт: 0877 918282

E-mail: suvasillevski@gmail.com

Website: https://ou-malinovo.com/