Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Основно училище „Васил Левски”

Основно училище „Васил Левски”

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ул. "Цачо Шишков" №2

Директор: Илица Петрова

Телефони за контакт: 068/604 362; 0894 479886 - директор; 068/604 361 - канцелария; 068/604 361 - факс

E-mail: info-1100301@edu.mon.bg

Website: www.vlevski-lovech.com