Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”

Адрес: 5560 с. Александрово, общ. Ловеч; пл. "Съединение" № 1

Директор: Грета Ячовска

Телефони за контакт: 06942/21-89 директор и канцелария

E-mail: sou_aleksandrovo@abv.bg

Website: http://www.oualeksandrovo.eu