Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № 3-508 / 23.03.2020 г.

Относно: Считано от 24.03.2020 г. се преустановява обслужването на междуселищните автобусни линии до редица населени места в Община Ловеч.