Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч пусна онлайн въпросник, който търси индикации за рискови фактори при младежи

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿ÑÑна онлайн вÑпÑоÑник, койÑо ÑÑÑÑи индикаÑии за ÑиÑкови ÑакÑоÑи пÑи младежи

От днес на сайта на Община Ловеч работи онлайн въпросник, който търси индикации за употреба на наркотици и рискови фактори, които биха могли да доведат до употреба. Той е изработен от Общинския съвет по наркотичните вещества и Превантивно-информационния център (ОБСНВ И ПИЦ) към Общината.

Въпросник е предназначен за попълване от ученици между 12 и 19 години. Той не е диагностичен и не може да определи със сигурност наличието или липсата на проблем. Целта му е да ти даде препоръка и насока за евентуални следващи действия. Въпросникът търси индикации за употреба на наркотици и рискови фактори, които биха могли да доведат до употреба.

Може да се види на следния линк:

https://www.lovech.bg/bg/obshtinski-savet-po-narkotichnite-veshtestva-i-prevantivno-informatsionen-tsentar-obsnv-i-pits

Община Ловеч, пресцентър

14.09.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч