Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проектът на план-сметката за сметосъбиране в Община Ловеч предвижда 4 658 640 лв.

ÐÑоекÑÑÑ Ð½Ð° план-ÑмеÑкаÑа за ÑмеÑоÑÑбиÑане в ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿Ñедвижда 4 658 640 лв.

Кметът на Община Ловеч  Корнелия Маринова внесе доклад относно необходимите разходи за 2022 г. за осъществяване на дейностите по събиране, транспортиране на битови отпадъци и тяхното третиране в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата. Докладът е в съответствие с изискванията на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

Общинската администрация предлага проект на план-сметката, като необходимите разходи за услугите по чл. 66 от ЗМДТ в 34-те населени места на общината и град Ловеч са  в размер на 4 658 640 лв. с ДДС.

Сред включените средства по-важните са:

- Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране - 1 577 108 лв. с ДДС.

- Събиране и транспортиране на битови отпадъци до РДНО-Ловеч - 1 029 355 лева с ДДС;

- Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината - 1 557 069 лв. с ДДС.

Всички суми са закръглени до цяло число.

Докладът и приложенията могат да се видят ТУК.

 

Община Ловеч, пресцентър

22.10.2021 г.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия